Våra kunder finns inom följande branscher:

  • Petrokemisk industri
  • Rederier och varvsindustri
  • Plastindustri
  • Verkstadsindustri
  • Bilindustri
  • Kraftdistribution
  • Livsmedelsindustri