INSTRUMENTKONTROLL grundades i augusti 1944.

Företagets inriktning är reparation, underhållsservice samt kalibrering av elektriska mätinstrument

samt materialprovningsutrustningar.

Vårt verksamhetsfält spänner över landbaserad utrustning samt fartygsutrustningar.

Vår verksamhet bedrivs på egen verkstad.

Vi är servicestation för Honeywell Tanksystem sa (CH).

Vi utför underhållsservice och kalibrering av dragprovningsutrustning och materialprovningsutrustning från

Lloyd Instruments Ltd (GB).

Utöver detta arbetar vi med de flesta på marknaden förekommande fabrikat och utrustningar,

även styr-och reglerutrustningar samt registrerande instrument och mätloop.