Vi utför reparation av :

  • Elektriska mätinstrument , analoga och digitala, panel- och handinstrument.
  • Temperaturmätutrustningar
  • Tryckmätutrustningar
  • Nivåmätutrustningar
  • Flödesmätutrustningar
  • Materialprovningsutrustningar
  • Varvtalsutrustningar
  • Registrerande utrustning

Spårbar kalibrering enl följande: Spänning, ström, frekvens, resistans Temperatur Tryck Kraft